Winkelwagentje 0 x

Keuren en Testen

Om veilig te kunnen werken met hijs- en hefmiddelen moeten deze periodiek aan keuringen en beproevingen worden onderworpen.
Hieronder leggen we uit wat controle inspectie en keuren inhoudt. We kennen de volgende definities:

Layer 4
Controle

is “de beoordeling of het in te zetten middel geschikt is om veilig te gebruiken” en wordt normaliter gedaan door de persoon die met het hijs- of hefmiddel aan het werk gaat.

Layer 5
Inspectie

is “het onderzoeken van hijsof hefmiddelen of transporthouders” en moet worden uitgevoerd door een deskundige. De bevindingen van de inspectie moeten worden vastgelegd.

Layer 2
Keuring

is “het onderzoeken en eventueel (her)beproeven van hijs- of hefmiddelen of transporthouders”. Het verschil met inspectie is dat er een waardeoordeel plaatsvindt over de bruikbaarheid van het middel. Daarnaast is er een verschil in niveau van deskundigheid. Bij het keuren moet de keurder onafhankelijk zijn van de eigenaar en aantoonbare deskundigheid hebben als keurmeester (bijvoorbeeld EKH of TCVT gecertificeerd zijn)

Wat zijn TCVT en EKH
Layer 3

Een aantal jaar geleden heeft het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) aangewezen als de beheersstichting voor certificatieregels op het gebied van verticaal transport, tegenwoordig opereert het TCVT zonder convenant. TCVT stelt certificatieschema’s op en beheert deze in zogenoemde werkkamers, met ieder een eigen specialisme, worden certificatieschema’s opgesteld. Hiermee geeft het TCVT invulling aan de algemenere Arbeidsomstandighedenwet. De TCVT beheert alle verstrekte persoons-certificaten in een persoonsregister.

De Vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH) is in 1993 opgericht met als doel het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. EKH neemt deel in een aantal werkkamers bij het TCVT en leidt haar eigen keurmeesters op die aan extra eisen moeten voldoen ten opzichte van de TCVT opleiding. EKH keurmeesters krijgen daarom niet alleen een EKH certificaat van bekwaamheid maar tevens een aantekening dat ze TCVT gecertificeerd zijn. Wanneer een keuring aan de EKH normen voldoet dan voldoet zij automatisch aan de TCVT eisen.

Layer 1
Van der Blij - keurmeesters

De keurmeesters van Van der Blij hebben al jarenlange ervaring met het keuren en testen van hijs- en hefmiddelen. Tot op heden verzorgden wij deze dienst in onze werkplaats. Echter, hebben wij vanaf 2022 de mogelijkheid om het keur- en testwerk ook uit te voeren op de locatie. Wij zullen namelijk vanaf 2022 de beschikking hebben over een mobiele testbank, waarmee we op locatie tot 60 ton kunnen testen.

Om de kwaliteit van onze keur- en testservice te waarborgen, blijven wij de mechanische klemmen en de zelfbalancerende pallethaken testen in onze werkplaats. In onze werkplaats hebben wij de tools ter beschikking waarmee wij kwalitatief deze werkzaamheden beter kunnen uitvoeren en waarmee wij de levensduur van de mechanische klemmen en zelfbalancerende pallethaken aanzienlijk kunnen verlengen.

Service - keuren en testen
Layer 1
60 – ton mobiele testbank
Layer 1 1
7,5 – ton stationaire testbank
Layer 2 2
Onderhoud en keuringen van hijs- en hefmiddelen
Layer 1 2
Valbeveiliging
Layer 2 1
Spanmiddelen

Telefoon

Tussen 8:00 en 17:00

Whatsapp

Tussen 8:00 en 17:00

E-mail

Reactie binnen 24 uur

VRAAG EEN DATUM AAN